De methode van een voedselbos

Jos Willemsen aan het woord. 

—————————————- 

Al zeg ik het zelf, de Zeeuwse voedselbossen horen tot de meest innovatieve van het land. Het is maar bij weinigen bekend, maar 80% van de Zeeuwse voedselbossen zijn volgens Syntropische methoden aangelegd en  worden volgens die methoden steeds verder ontwikkeld. Het betekent dat ze in het creëren van vruchtbaarheid, productiviteit en biodiversiteit tot de meest succesvolle (gaan) behoren.  

Syntropic agriculture. 

—————————— 

Syntropic agriculture is een vorm van bos-landbouw waarin de patronen van energie door mensenhanden worden geoptimaliseerd, waardoor er steeds meer zonne-energie in het levende systeem wordt opgehoopt. Het gaat voorbij het circulaire gedachtengoed, deze systemen worden steeds vruchtbaarder, zelfs zonder input. Door met (de talenten van) planten en dieren samen te werken worden zij in staat gesteld om talrijk te worden en in het vruchtbaar maken van (onder andere) bodem succesvol te zijn.  

Nog weinig bekend. 

————————— 

Syntropic agriculture is een nog door weinigen beoefende methode dewelke door de in Brazilië levende boer Ernst Götsch ontwikkeld is. Syntropy is de wederhelft van entropy (bekend uit de thermodynamica), het is de yin van yang. Waar entropy staat voor het uit elkaar vallen, staat syntropy voor opbouw. Ernst Götsch heeft deze naam gegeven aan de methode van landbouw waarmee hij ondertussen ruim 500 hectare onvruchtbaar land (waar boeren zijn weggetrokken omdat het land onvruchtbaar was geworden) weer extreem vruchtbaar gemaakt. Er is nu een hoogproductief bossysteem ontwikkeld waar nu weer beekjes stromen waar niemand meer wist dat ze er ooit waren, jagers komen bij hem jagen (vind hij niet leuk) omdat er zoveel wild zit, en voor zijn cacao krijgt hij 3x de normale marktprijs omdat de kwaliteit zo goed is. Niet met kunstmest en niet met irrigatie maar met zijn machette en zijn kettingzaag… 

Ernst Gotsch. 

—————— 

Zoals Ernst lange tijd niet werd begrepen worden ook wij niet begrepen. De Zeeuwse voedselbossen worden weggezet als “amateuristisch van aard” terwijl ze (hoe pril het allemaal ook nog mag zijn) misschien wel tot de meest innovatieve van het land behoren. Dit is iets wat voor een leek op het eerste gezicht wellicht niet zichtbaar is maar er ontstaan denkbeelden en verhalen die gewoon niet kloppen.  

Veel voedselbossen. 

—————————- 

Veel voedselbossen die worden aangeplant groeien niet goed. Ook wij zien die slechte groei in de eerste jaren overwegen. De bodems zijn decennia lang verkeerd gebruikt en daar zien we nu de gevolgen van. Wij hebben ondertussen verschillende syntropische methoden toegepast, hierin natuurlijk ook “mislukkingen” gezien maar ook de wilgen in minder dan vier jaar tijd naar meer dan tien meter (!!!) hoogte zien groeien (Voedselbron Graauw) en ook alle andere voedselgewassen nu al welig zien tieren, op gronden die in 2017 nog zwaar verdicht waren. We zien planten die lange tijd niet goed wilde groeien en zelfs gewoon afsterven (de Langhe Laere) er nu heel krachtig bij staan. We zien extreem schrale zandige bodems (Oranjezon) nu humus opbouwen en het eerste water vasthouden.  

Niet gangbaar. 

——————- 

Maar doordat wij niet, zoals gangbaar in de voedselboswereld, “de natuur het zelf laten doen” (of de natuur aan z’n verslechterde condities overlaten) maar inplaats daarvan de natuur handjes helpen verwacht ik dat we ondanks alles wat er de komende jaren op ons afkomt hele mooie tijden tegemoet kunnen gaan. En ik wens iedereen daar heel veel plezier bij! 

 

Jos Willemsen